NEA 2020: 77% van de werkenden is tevreden met arbeidsomstandigheden

Via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 gaf ruim driekwart van de deelnemers aan over het algemeen tevreden te zijn met de arbeidsomstandigheden.

Illustratie: mensen geven feedback © Shutterstock

Belangrijke conclusies zijn:

 • Van deze groep werknemers waren 55 tot 65 jaar minder vaak tevreden (75%);
 • 15- tot 25-jarige en 65- tot 75-jarige werknemers juist wat vaker (beide 80%);
 • In de financiële dienstverlening (83%) waren werknemers gemiddeld genomen het meest tevreden met de arbeidsomstandigheden;
 • in de horeca het minst (72%).

Ruim 58 duizend werknemers deden mee aan de Nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA) 2020. Zij vulden de vragenlijst in toen de tweede coronagolf net begon. COVID-19 en de bijbehorende overheidsmaatregelen die toen van kracht waren, hebben waarschijnlijk invloed gehad op de werkomstandigheden.

Lees het rapport 'NEA 2020 - Resultaten in vogelvlucht'

Resultaten in vogelvlucht

 • In 2020 werkte 47% van de NEA deelnemers wel eens thuis. In 2019 was dit 37%;
 • 38% van alle werknemers had fysiek belastend werk. In 2015 was dit nog 43%;
 • Circa 17% van de werknemers werkte in 2020 vaak of altijd met gevaarlijke stoffen of besmettelijke personen, dieren of materiaal.
 • 34% van de werknemers meldde hoge taakeisen, 41% lage autonomie;
 • Een op de 10 werknemers had in 2020 een hoge emotionele belasting. 11% in 2019;
 • In onderwijs (21%) en ict (18%) komen burn-outs vaker voor dan gemiddeld (16%);
 • 21% kreeg te maken met ongewenst gedrag door derden (klanten, passagiers, patiënten);
 • 13% kreeg te maken met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden;
 • In 2020 heeft 44% van de werknemers wel eens verzuimd. Gemiddeld 7,5 werkdagen;
 • 2% van alle werknemers verzuimden door het coronavirus;
 • 2,5% van de werknemers is in 2020 slachtoffer geworden van een arbeidsongeval met geestelijk of lichamelijk letsel tot gevolg;
 • 3,2% kreeg te maken met minstens één nieuw ontstane beroepsziekte. Dit is 10,6% bij beroepsziekten die langer dan een jaar geleden zijn ontstaan;

Beleidsmakers binnen overheid en bedrijfsleven, onderzoekers, HRM- en arbodeskundigen kunnen de resultaten gebruiken bij het opstellen van goed arbobeleid.

Zie ook de website van TNO voor meer informatie


Wil je meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Dit staat in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.
Lees meer ->


SER-dossiers

Dossier COVID-19 | Actuele informatie, richtlijnen en kennisdocumenten om veilig en gezond te kunnen doorwerken tijdens de coronapandemie

Dossier Gevaarlijke stoffen | Regelgeving rond het gebruik van gevaarlijke stoffen en de maatregelen ter bescherming van werknemers