Inspectie SZW heet per 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie”

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De reden voor de naamsverandering is onder meer de komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority (ELA), maar ook het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is.
Sporter in starthouding - op weg naar 2022 © Shutterstock

Het is de afgelopen jaren duidelijk gebleken dat de term Arbeidsinspectie nog steeds vaak wordt gebruikt en voor werkgevers en werknemers veelzeggender is dan de officiële naam Inspectie SZW. De nieuwe naam voorkomt ook het misverstand dat de Inspectie SZW, zoals bij een aantal andere inspecties, als taak zou hebben om toezicht te houden op onderdelen van het ministerie (SZW).

Zowel de officiële nieuwe naam ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’ worden afgekort tot NLA.

Lees de officiële aankondiging