MZ Hackathon: praktische tips van 50 jongeren

Ruim vijftig enthousiaste jongeren namen deel aan de MZ Hackathon op 16 september 2020 over medezeggenschap.

Deelnemers aan de MZ hackathon nemen deel aan een overleg

Tijdens deze hackathon doken jonge werknemers van de gemeente Amsterdam, uitgenodigd via de Sociaal-Economische Raad (SER), van UMC Utrecht en de Rijksoverheid een paar uur lang intensief op strategische vraagstukken die spelen binnen hun eigen organisaties. De groep van de SER boog zich over de praktische invulling van de taak van de SER als kenniscentrum voor medezeggenschap. De dag leverde frisse ideeën en nieuwe inzichten op, alhoewel de conclusie nog steeds was dat de combinatie jongeren en medezeggenschap nog geen dagelijkse realiteit is.

Resultaten en ideeën uit MZ Hackathon

Jonge werknemers hebben vaak veel ideeën over hoe het beter kan in organisaties, maar weten niet altijd hoe ze hierover mee kunnen praten. Aan de andere kant weten ondernemingsraden (or’s) jongeren weer moeilijk te vinden en hebben moeite met ophalen wat er écht onder jongeren speelt. Het is uiterst belangrijk dat jonge medewerkers hun stem kunnen laten horen binnen medezeggenschap. Hoe zorg je anders voor een representatieve weergave van je organisatie binnen je or? En voor een prettige, gezonde en duurzame werkvloer? Een deelnemer MZ Hackathon: “Ik ga de MZ Hackathon zeker aanraden bij al mijn collega’s. Ze vinden het sowieso leuk om hierover na te denken.”

De Hackathon-opzet

In 2019 staken Alliantie Medezeggenschap en Governance en CNV Jongeren de koppen bij elkaar om na te denken over hoe jongeren betrokken kunnen worden bij de medezeggenschaps-‘gouden driehoek’: ondernemingsraad, bestuur en Raad van Toezicht (RvT)/Raad van Commissarissen (RvC). Uit deze samenwerking ontstond de MZ Hackathon. Een idee dat 16 september – in samenwerking met WissemaGroup, de SER en met steun van A&O fonds Gemeenten – volledig tot uitvoering kwam. Wat is een MZ Hackathon dan precies?

Tijdens een MZ Hackathon krijgen deelnemers verdiepende informatie over hun organisatie en de verschillende partijen die bij het uitgekozen vraagstuk betrokken zijn. Vervolgens spreken ze met experts en ervaringsdeskundigen en worden ze begeleid om voor het einde van de dag tot een creatief advies te komen. Ten slotte presenteren ze hun adviezen aan de or, het bestuur en de Raad van Toezicht/Commissarissen (RvT/RvC).

Deelnemer MZ Hackathon: “Vandaag brainstormen we op een zeer structureerde manier hoe jongeren – maar ook diversiteit in de breedste zin – aanwezig en vertegenwoordigd kunnen zijn binnen het medezeggenschapsorgaan.”

Diverse vraagstukken van thuiswerken tot communicatie met jongeren

Gemeente Amsterdam, de Sociaal-Economische Raad (SER), UMC Utrecht en de Rijksoverheid zagen ook het belang in van het betrekken van jongeren binnen de medezeggenschap en meldden zich aan voor de MZ Hackathon.

Zo legde Gemeente Amsterdam de vraag bij haar jonge werknemers neer hoe ze om zou moeten gaan met thuiswerken. De SER vroeg zich af welke communicatiemiddelen er ingezet (moeten) worden om jongeren te bereiken en motiveren voor medezeggenschap. UMC Utrecht en de Rijksoverheid brainstormden over hoe ze een zeer aantrekkelijke werkgever kunnen worden/blijven. De Rijksoverheid richtte zich hierbij ook specifiek op de inclusiviteit en diversiteit.

Adviezen van jongeren

Doordat de jongeren op 16 september met specifieke medezeggenschaps-onderwerpen aan de slag gingen, konden de groepen aan het eind van de dag hele gerichte en waardevolle pitches aan hun eigen organisaties geven. Aan creativiteit en goede ideeën was geen gebrek; er werd onder meer gesproken over ‘speeddaten’ met or-leden, een ‘reverse database’, horizontale en verticale loopbaanbaanbegeleiding en multidisciplinaire teams om sociale en werkgerelateerde situaties van thuiswerkende collega’s te peilen.

De (leuke en dynamische!) ervaring

Het coronavirus maakte deze MZ Hackathon anders, maar niet minder dynamisch. De groepen brainstormden in hun eigen ruimtes, maar tegelijkertijd was er bij elke groep een scherm aanwezig waarop hetzelfde werd getoond. Hierdoor bleef het gevoel van verbintenis tussen de jongeren overeind staan. De dag werd aan elkaar gepraat door een dagvoorzitter, waardoor de gehele dag soepel en leuk verliep; voorwaarden om inhoudelijk de diepte in te duiken.

Meer weten?

Worden in jouw organisatie de behoeften van jonge werknemers nog niet genoeg gehoord en/of meegenomen, doe dan ook mee aan een MZ Hackathon . Neem hierover contact op met CNV Jongeren via info@cnvjongeren of 030-751 1850. www.cnvjongeren.nl/projecten/medezeggenschap/

De MZ Hackathon is een initiatief van Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) en A&O fonds Gemeenten, in overleg met de SER, uitgevoerd door CNV Jongeren i.s.m. WissemaGroup.