Aangepaste regeling MKB!dee binnenkort opengesteld

Er is een aangepaste regeling voor MKB!dee gepubliceerd. Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.
Overheid  wil mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling © Pixabay

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. De regeling gaat op 15 april open en sluit op 27 augustus. Het totaal beschikbare budget is €7.5 mln.

Op 9 april organiseert RVO een informatiebijeenkomst over MKB!dee. Aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zie voor meer informatie de website van RVO.