Meer oog voor imago mbo en talenten van studenten

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken sprak gisteren met mbo-studenten en studentenbonden over hun ervaringen met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De input uit dit gesprek gebruikt de SER voor het tweede deel van zijn advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs. Onderwerpen die werden besproken waren de aansluiting van kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt en de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.
Studenten middelbaar beroepsonderwijs leveren input voor deel II SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs.

Waardering voor beroepsonderwijs

De deelnemers zijn blij met hun keuze voor het beroepsonderwijs. De begeleiding is volgens hen goed, net als de docenten en de leerbedrijven. Wel lopen ze aan tegen een stigma op mbo’ers. In de samenleving is meer waardering voor hbo’ers dan voor mbo’ers. “We kunnen beter kiezen voor termen als theoretische en praktische scholing in plaats van hoger en lager onderwijs”, aldus de jongeren. “Mbo’ers zijn net zo belangrijk om de maatschappij draaiende te houden als theoretisch geschoolde studenten.”

Aandacht voor talenten

De aansluiting op de arbeidsmarkt krijgt veel aandacht in het mbo. Dit gebeurt al tijdens de vele stages en de begeleiding daarvan vanuit school. Voor een nog betere aansluiting is het volgens de deelnemers nodig dat er in het middelbaar beroepsonderwijs meer aandacht komt voor talenten van studenten. Door meer oog te krijgen voor talenten krijgen jongeren inzicht in wat ze kunnen en leren ze ook hoe ze moeten komen waar ze willen komen. En waar ze hulp bij nodig hebben. “Dan krijg je zelfsturende studenten die de weg naar de arbeidsmarkt nog beter weten te vinden”, klinkt het bevlogen.

Oog voor de toekomst

Mbo-studenten vinden de toekomst belangrijk en ze kijken dan ook graag vooruit. Onder hen is veel behoefte aan voorlichting over carrièreperspectieven. De deelnemers opperen het idee van een carrièredag waar bedrijven zich kunnen presenteren. Ook investeren in het up to date blijven van de kennis van docenten lijkt hen belangrijk. Ten slotte adviseren ze scholen en bedrijven om te blijven werken aan samenwerking en communicatie. “Ga vaak bij elkaar op bezoek”, adviseert een van hen. “Hierdoor is het makkelijker om talent te spotten.”