SCOOR-RMZO certificaat voor Merlijn

Opleidingsbureau Merlijn heeft voor maatwerk- en standaardopleidingen het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO ontvangen.

Een groep mensen in een overlegsituatie © Shutterstock

Opleiding voldoet aan criteria SCOOR-RMZO

Merlijn heeft de afgelopen maanden een audit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin heeft Merlijn aangetoond dat de maatwerk- en standaardopleidingen die het bureau aan ondernemingsraden aanbiedt, voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is Merlijn voor de duur van drie jaar gecertificeerd en wordt het bureau in het register van SCOOR-RMZO vermeld.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.