Zon en wind leveren meer op dan jaar geleden

De productie van duurzame energie uit zon en wind kwam in mei hoger uit dan een jaar ervoor. Ten opzichte van april dit jaar is de productie bijna gelijk. Deze bronnen waren in mei goed voor 2,8 procent van de finale energievraag. Dit blijkt uit de mei-cijfers van Energieopwek.nl.
meer zon en wind per maand © Energieopwek
De zon-opbrengst steeg met 25 procent. Dat komt vooral door de groei van panelen. Wat betreft zonneschijn was mei een normale maand.

Grillig beeld bij wind

De opbrengst van windenergie liet een grillig beeld zien. Net als vorig jaar was er een aantal bijna windstille dagen. Een combinatie van iets meer opgesteld vermogen en een paar winderige dagen eind van de maand zorgde toch bij wind op land voor een plus van 15 procent. De productie op zee lag echter 15 procent lager in vergelijking met vorig jaar.

Ter vergelijking, Nederland verbruikt per maand circa 175 PJ (finale) energie. Zonne-energie leverde deze maand dus een bijdrage van 1,3 procent aan de Nederlandse hernieuwbare energie. Wind-op-land was goed voor 1,0 procent en wind-op-zee droeg 0,5 procent bij. Samen was dit 2,8 procent van de finale Nederlandse energievraag.

Biomassa net zo groot als wind op land

Een veel bediscussieerde vorm van hernieuwbare energie is de bijstook van biomassa in kolencentrales. Deels bestaat dat uit afval uit Nederland, deels uit houtpellets die worden geïmporteerd. In het Energieakkoord staat dat door bijstoken in kolencentrales maximaal per jaar 25 PJ aan hernieuwbare elektriciteit mag worden geproduceerd. Dat is goed voor 1,2 procent van de hernieuwbare energie.Ter vergelijking, dat is evenveel als de hoeveelheid elektriciteit die alle Nederlandse windturbines op land dit jaar zullen produceren. De subsidie hiervoor loopt tot 2023. Ook deze bijdrage aan duurzame opwekking in te zien op Energieopwek.nl

Discussie over herkomst

De discussie gaat vooral over de herkomst van deze houtpellets. In het SER-Energieakkoord is afgesproken dat alleen duurzaam geoogste houtpellets in aanmerking komen. Hierover zijn afspraken gemaakt. Recent heeft Greenpeace aangekondigd naar de rechter te stappen. Naar haar oordeel wordt de duurzaamheid van de houtpellets onvoldoende aangetoond en is het niet goed mogelijk deze afspraken te toetsen. 

Internationale handel

Houtpellets worden internationaal volop verhandeld. De grootste importeurs in Europa zijn Denemarken en de UK. Denemarken gebruikt die houtpellets vooral als voeding voor warmtenetten. De UK gebruikt ze vooral voor elektriciteitsproductie