Mariëtte Hamer pleit voor meer vrouwen in top bedrijven

SER-voorzitter Mariëtte Hamer doet een appèl op bestuurders in het bedrijfsleven om meer vrouwen in topposities te benoemen. Zij doet dit in het kader van een advies dat de SER voorbereidt over diversiteit in de top van het bedrijfsleven.
Mariëtte Hamer en Prinses Laurentien bij dialoogbijeenkomst Vrouwen naar de top © Dirk Hol

Dit advies zal naar verwachting de komende zomermaanden worden afgerond. Het advies zal ook gaan over de arbeidsmarktpositie van vrouwen, de deeltijdcultuur in Nederland, de segregatie op de arbeidsmarkt en beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en van commissarissen schommelt al jaren tussen de 10 en 15 procent.

Vanmiddag gaan bij de SER vooraanstaande bestuurders, rolmodellen en experts met elkaar in gesprek over de vraag hoe er meer vrouwen in de top kunnen komen. Prinses Laurentien is hierbij ook aanwezig. Twee vragen staan hierbij centraal: welke belemmeringen zijn er en hoe kunnen we deze oplossen.

Mariëtte Hamer: ‘Er is meer commitment nodig, meer individuele acties en meer onderlinge verbondenheid om genderdiversiteit te bevorderen. Het is van groot belang dat we hierbij gezamenlijk optrekken.’