Twintig procent meer hernieuwbare energie dan vorig jaar

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie (elektriciteit, warmte en biobrandstof) lag in augustus 20 procent hoger dan de vergelijkbare maand vorig jaar. Van het stroomverbruik kwam in augustus net als vorige maanden ruim 20 procent uit hernieuwbare bronnen. Dit blijkt uit de maandcijfers van energieopwek.nl
windmolens © Shutterstock

Maand op maand ligt dit jaar de productie hoger dan de vergelijkbare maanden het jaar ervoor. Zonne-energie is een belangrijke groeier. Opwekking met biomassa maakt een belangrijk deel uit van het totaal. 

Hernieuwbare energie in Nederland in 2019

De maand kenmerkte zich gemiddeld door veel zon-energie en weinig energie uit windmolens. Maar de verschillen zijn groot. Op 4 augustus was de opbrengst van windenergie verwaarloosbaar (1 miljoen kWh). Zonnepanelen zorgden die dag voor meer dan 25 miljoen kWh aan energie. Dat was bijna de hele dagproductie uit deze beide bronnen.

Topdag

Een kleine week later op 10 augustus was het een topdag voor duurzame energie. Met een harde wind bij wolkeloze hemel zorgden molens en panelen voor 75 miljoen kWh aan energie. De windmolens op land leverden die dag meer dan de helft van de productie. Zon deed op 10 augustus met 22 miljoen kWh ook nog goed mee.
De laatste periode van deze maand zorgden de zonnepanelen dagelijkse voor het merendeel van de opgewekte energie uit zon en wind.

In augustus 2019 was 21,0% van alle elektriciteit hernieuwbaar

Meer dan 20 procent hernieuwbaar

Van alle stroom kwam in augustus 21 procent uit hernieuwbare bronnen. Zon nam het grootste deel voor zijn rekening (7,1%). Wind op land was goed voor een aandeel van 5,6%. Biomassa is met 5,8 procent een belangrijke leverancier. Het Klimaatakkoord heeft als doel in 2030 meer dan 75 procent van de stroom duurzaam op te wekken.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.