Medezeggenschap met jongeren

Tijdens het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’ werkten deelnemers aan acties om meer jongeren te betrekken bij medezeggenschap. Jongeren zijn namelijk ondervertegenwoordigd in ondernemingsraden en weten nog te weinig over het belang en de impact van medezeggenschap.
Medezeggenschap met jongeren. Evert Verhulp, voorzitter van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. © Dirk Hol

Maak medezeggenschap aantrekkelijker

Prof. Evert Verhulp, voorzitter van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) op het CBM-congres:‘De or is nu nog onaantrekkelijk voor veel jongeren en jong denkenden. Dat kan beter. Als ondernemingsraden voldoende medewerkers betrekken wordt medezeggenschap relevanter, ook voor jongeren. De CBM ziet als mogelijke oplossingen andere werkwijzen hanteren en andere middelen gebruiken.’

Vernieuwing organisatie medezeggenschap

Medezeggenschap anders organiseren kan onder meer door deelname aan medezeggenschapsprojecten te integreren met scholing en persoonlijke/professionele ontwikkeling. Medezeggenschap kan ook werken met bekende instrumenten voor verandering en innovatie zoals co-creatie of design thinking. Ook dat maakt deelnemen interessanter voor jongeren. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt daartoe diverse mogelijkheden.

Online communicatie vanuit de ondernemingsraad

In een van de workshops tijdens het congres kwam ook communicatie door de ondernemingsraad aan de orde. Daarmee kan de or beter inspelen op de verschillen tussen medewerkers en tussen generaties. Communiceren met beeld en via chat, via social media en samenwerken via digitale workspaces bijvoorbeeld, helpt om jongeren te betrekken.

Congres 'Medezeggenschap door en met jongeren'

Mogelijke oplossingsrichtingen en rol Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)
Bekijk de praatplaat.