Congres Medezeggenschap door en met jongeren

Jongeren krijgen graag de kans om mee te denken met hun organisatie en hebben vaak goede ideeën. Ze zijn in voor vernieuwing, maar profiteert hun werkgever daar wel van? Het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’ geeft antwoord op de vraag hoe organisaties meer jongeren kunnen betrekken bij medezeggenschap. Locatie: De SER in Den Haag op 28 november a.s.
Overleg in ondernemingsraad door middel post-its © Shutterstock

Jongeren betrekken bij medezeggenschap

Jongeren willen graag invloed uitoefenen op hun werkplek. Hun ideeën zijn vernieuwend. Toch nemen ze nog maar mondjesmaat deel aan medezeggenschap. Wat is hieraan te doen? De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) nodigt geïnteresseerden uit om hierover mee te praten en oplossingen te bedenken samen met OR-leden, jongeren, opleiders, ambtelijk secretarissen en andere betrokkenen.

Datum : donderdag 28 november 2019
Locatie : SER-gebouw Den Haag
Programma : 13.30 – 17.00 uur
Inloop : 13.00 – 13.30 uur

Programma

Voorafgaand aan het congres organiseerde de SER een expertmeeting over het congresthema. Tijdens het congres vormen de uitkomsten daarvan de input voor het bedenken van concrete oplossingen en ideeën om jongeren meer te betrekken bij medezeggenschap. Deelnemers doen mee aan een zgn. challenge, een escape room op locatie, waarin ze worden uitgedaagd om in een team opdrachten uit te werken over het congresthema. Daarnaast zijn er workshops over onder meer ‘Online communicatie door de ondernemingsraad’ en ‘Design thinking bij complexe vraagstukken in de context van medezeggenschap’.

Interesse in dit congres? Bekijk hier het volledige programma.