Medezeggenschap hackathon zoekt deelnemers

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en CNV Jongeren organiseren op 16 september 2020 een Medezeggenschap (MZ) hackathon. De hackathon biedt organisaties een mogelijkheid om jonge medewerkers te laten meedenken over een actueel organisatievraagstuk binnen hun organisatie. Het is tegelijkertijd een kans om de deelnemers enthousiast te maken voor medezeggenschap. Ook maken jongeren kennis met het bestuur en de Raad van Commissarissen.

Banner MZ Hackathon 12 mei 2020

Twee van de partners binnen de Alliantie, de SER en Wissema Group, werken dit initiatief uit. Het wordt gefinancierd het A&O fonds Gemeenten.

Deze unieke hackathon vindt plaats op 16 september

Heeft jouw organisatie een strategisch vraagstuk? Komen de frisse blikken van jonge medewerkers daarbij goed van pas?

Ben je jongere en geïnteresseerd in deze unieke hackathon? Bekijk dan de flyer. 

Interesse om mee te doen? Meld je dan aan door te mailen naar jong@ser.nl

Opzet Medezeggenschap hackathon

Tijdens de hackathon gaan jongeren van drie verschillende organisaties 12 uur achter elkaar aan de slag met het oplossen van een strategisch vraagstuk, zoals privacybeleid, werkstress of een leven lang ontwikkelen. Dit biedt:

  • Jongeren nieuwe ervaringen en de kans mee te denken over het organisatiebeleid.
  • Organisaties input van jonge medewerkers over een actueel organisatievraagstuk

De deelnemers krijgen gedurende de hackathon informatie over de organisatie en de verschillende partijen die bij het vraagstuk betrokken zijn. Ze spreken met experts en ervaringsdeskundigen en worden begeleid zodat ze binnen beperkte tijd met een advies komen. Tot slot presenteren ze hun advies aan de ondernemingsraad, het bestuur en de Raad van Commissarissen.]

Rol SER bij bevordering medezeggenschap

De SER en Nationaal Register zijn de initiatiefnemers van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) die is opgericht om het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda te krijgen bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Daarnaast heeft de SER onder meer de wettelijke taak om medezeggenschap te bevorderen.