SER in gesprek met medezeggenschapsveld

Vanochtend kwamen mensen uit het ‘medezeggenschapsveld’ naar de SER om te bespreken wat er in de medezeggenschap beter kan en welke rol de SER daarbij kan spelen. Het gaat om OR-trainers, ambtelijk secretarissen, OR-voorzitters en bestuursleden van medezeggenschapsplatforms.
Vergadering van de ondernemingsraad.
De deelnemers gingen samen met beleidsmedewerkers van de SER in gesprek aan verschillende tafels. Onderwerpen waren de ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap in de markt en de thema’s die op dit moment bij de OR’en spelen. Ook heeft de SER gevraagd welke tips men heeft om de medezeggenschap verder te bevorderen.