Warmtepompen net zo belangrijk als wind op zee

Warmtepompen droegen in januari bijna net zoveel bij aan de productie van hernieuwbare energie als windmolens op zee. Beiden waren goed voor ongeveer 1,3 petajoule. Voor de productie van windstroom was het een matige maand. Zonnestroom groeide wel, net als energie uit warmtepompen, de bijstook van biomassa en pelletkachels. Daarmee kwam de totale maandproductie 1 petajoule hoger uit op 16,5. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.
Warmtepomp (lucht-water) en zonnepanelen © Shutterstock

Nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen worden steeds vaker verwarmd met een warmtepomp. Dit apparaat gebruikt elektriciteit om warmte uit de buitenlucht of uit grondwater te halen. Daarmee kan een woning worden verwarmd. Gemiddeld kan zo met 1 kWh elektriciteit ongeveer 3 kWh warmte worden geproduceerd. Het verschil, 2 kWh, komt uit de buitenlucht, of het grondwater en telt mee als hernieuwbare energie. Vorig jaar waren warmtepompen in Nederland goed voor bijna 0,5% van de 7,3% hernieuwbare energie.

Gelijk aan windmolens

De productie uit warmtepompen was in januari net zo hoog als die van windmolens op zee. Omdat het aantal warmtepompen toenam, produceerden ze in januari 1,3 petajoule. Dezelfde maand vorig jaar was dat nog 1,1 petajoule.  De productie van wind op zee daalde 15 procent naar 1,3 petajoule. De molens op land leverden, met 2,9 petajoule, 20 procent minder energie. Belangrijkste oorzaak is de rustige januarimaand. Ook zijn er per saldo nauwelijks molens bijgekomen.

Zon groeit fors

De zonneproductie groeide fors. Dit kwam door de combinatie van meer capaciteit en meer zonneschijn. De zonkracht in de winter is uiteraard beperkt. De productie steeg desondanks van 0,20 naar 0,36 petajoule, een stijging van 80 procent.

Biomassa draagt bij

Ook het bijstoken van biomassa in energiecentrales en de opwek met houtkachels droegen bij aan de groei. In de loop van vorig jaar zijn energiecentrales meer biomassa gaan bijstoken. Omdat de januarimaand van 2019 kouder was dan die van 2018 worden ook de pelletkachels en open haarden meer gebruikt. Daarmee stijgt hun bijdrage aan hernieuwbare energie.

Alle bronnen

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie uit wordt opgewekt.