Mariëtte Hamer over de betekenis van de diversiteitswet voor bedrijven

Nu 2022 ingeluid is, is ook de nieuwe wet voor een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in bestuur, raad van commissarissen en subtop van kracht. Op dinsdag 4 januari schoof SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan bij De Nieuws BV om de wet en het belang daarvan toe te lichten.

Mariëtte Hamer over de betekenis van de diversiteitswet voor bedrijven © De Nieuws BV

Zo zijn er voor het Nederlandse bedrijfsleven nog stappen te maken op het gebied van diversiteit. “Het is heel belangrijk dat deze wet er nu is, omdat we al heel lang zien dat in het bedrijfsleven nog verhoudingsgewijs minder vrouwen vertegenwoordigd zijn. Dat terwijl samenleving voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaat. Maar ook diversiteit in brede zin is belangrijk. Daarbij presteren bedrijven beter als ze diverser zijn”, vertelt Hamer.

Met deze wet, die voortvloeit uit het SER-advies “Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling”, hoopt de SER bedrijven een extra stimulans te geven om diversiteit binnen de gehele organisatie te integreren. Met daarbij in het bijzonder aandacht voor de top en hogere managementlagen. Hamer: “We gaan bedrijven helpen en stimuleren om dit te doen. Ook hebben we een grote talentenbank met daarin kandidaten waaruit bedrijven kunnen putten. Daarnaast gaan we bijhouden en transparant maken wat bedrijven de komende jaren gaan doen.”

Benieuwd naar wat er nog meer verteld werd over de nieuwe wet?
Luister het gehele interview met Mariëtte Hamer terug.