Hoe maak ik een inventarisatie en evaluatie van de risico’s in mijn bedrijf? | Vraag van de maand

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de arbeidsrisico’s binnen hun bedrijf met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in kaart te brengen. In een bijbehorend plan van aanpak moet staan hoe die risico’s vervolgens opgelost worden.

Start van de week van de RI&E

Het opstellen van een RI&E is belangrijk, want het in kaart brengen en aanpakken van de risico’s helpt bij het beschermen van werknemers tegen ongevallen, ziekte en uitval. Tegelijkertijd is het opstellen van een RI&E niet altijd eenvoudig. Werknemers kunnen in bedrijven met allerlei complexe arbeidsrisico’s te maken krijgen.

Op 14 september is het ministerie van SZW een campagne gestart om bedrijven te helpen met informatie en advies over het maken van een RI&E. Onderdeel daarvan zijn een flyer met een stappenplan voor het maken van een RI&E, en een animatievideo. Daarnaast heeft het ministerie een nieuw instrument ontwikkeld waarmee bedrijven gemakkelijk direct zelf een RI&E kunnen maken.

Aan de slag met je eigen RI&E? Ga naar routenaar.rie.nl

Zie ook:

RI&E en corona

Besmetting met het coronavirus kan ook bij medewerkers in jouw bedrijf plaatsvinden. Daarom moet elke werkgever daar in hun risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) ook rekening mee houden. Handreiking COVID-19: hulpmiddel bij de RI&E
Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen de algemene handreiking COVID-19 opgesteld met daarin praktische maatregelen om gezond en veilig werken tijdens de coronacrisis mogelijk te maken.
De handreiking COVID-19 is gericht op alle bedrijven en geeft praktische informatie en advies over arbeidsomstandigheden om het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken.
Lees de handreiking