Maatregelen in de aanpak van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De SER heeft een themawebsite ingericht waarin de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen te vinden zijn.
Maatregelen in de aanpak van het coronavirus © Arie Kievit\HH

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met de gevolgen van het virus en steeds meer mensen raken besmet. De overheid legt inmiddels vergaande maatregelen op om de verspreiding van het virus te beperken. Deze maatregelen roepen bij werkgevers, medewerkers maar ook bij beleidsmedewerkers veel vragen op. Niet alleen vragen voor de korte- maar ook voor de lange termijn.

Eendracht en daadkracht

De coronacrisis veroorzaakt grote onzekerheid, zowel bij werkgevers als werknemers. Maar nog nooit waren de eendracht en daadkracht bij de werkgevers- en werknemersorganisaties zo sterk als nu. Hans de Boer (VNO-NCW) en Han Busker (FNV) geven in een interview van het SERmagazine aan zij aan zij op te willen trekken. Toen de crisis in maart uitbrak zijn de sociale partners naar het kabinet gestapt met een hele lijst van maatregelen die ze noodzakelijk achtten om de crisis te bestrijden. De Boer: “Het kabinet heeft doorgepakt en gaat hier miljarden voor uittrekken. En als er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan komen die er. Het kabinet heeft beloofd niemand in de steek te laten.” Busker: “De polder is wel eens stroperig, maar nu zie je ook hoe snel we elkaar vinden en samen met het kabinet kunnen schakelen. Daar is Nederland sterk in.”

De werkgevers- en werknemersorganisaties worden overstelpt met vragen vanuit hun achterban. Dat is logisch. Busker: “Veel werknemers zitten in onzekerheid. Niet alleen over geld, maar ook over hun veiligheid”. De Boer vult aan: “Bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel zijn al meer dan 15.000 vragen van ondernemers binnengekomen. Dat geeft wel aan hoe groot de zorgen zijn”.

Aanpak coronacrisis

De SER heeft nu de thema pagina ‘Aanpak coronacrisis’ opgesteld.
Op deze pagina zetten we de belangrijkste aandachtspunten en genomen maatregelen voor iedereen op een rij. Via nieuwsberichten, veelgestelde vragen en relevante links proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen.
De pagina wordt dagelijks bijgewerkt met relevante informatie.

Wat doet de SER in verband met het coronavirus?

Voor SER-voorzitter Mariëtte Hamer is het belangrijkste deze epidemie samen door te komen en goed op elkaar te letten. Daarnaast ziet ze het als een taak van de SER om toch nu al vooruit te kijken. Zij heeft daarom het initiatief genomen voor een denktank waaraan naast de sociale partners ook instellingen als het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Clingendael deelnemen.
De crisis leert ons volgens Hamer hoe belangrijk het is om alle kennis te bundelen. “Met elkaar komen we verder en kunnen we het kabinet goed adviseren. Hopelijk krijgt het ook een beetje een zwaan-kleef-aan-effect, want we kunnen alle deskundigheid gebruiken.