Lof Tweede Kamer voor Energieakkoord

De Tweede Kamer is vol lof over de resultaten van het Energieakkoord tot nu toe. Diverse Kamerleden feliciteerden de SER met wat er is bereikt. Dat bleek donderdag tijdens een bijeenkomst met de Kamercommissie Economische Zaken. SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het SER-energieakkoord praatten daar de Kamerleden bij.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het SER-energieakkoord praatten daar de Kamerleden bij. © Dirk Hol
Mariëtte Hamer wees de Kamerleden op de kracht van het akkoord. Juist door de samenhang en samenwerking tussen 47 zeer uiteenlopende partijen is een consistent energiebeleid tot stand gekomen. Deze manier van samenwerken is ook nodig om de bewustwording bij burgers te vergroten. Zij lichtte ook het onlangs verschenen briefadvies over governance van het energie- en klimaatbeleid toe. Dit advies van de SER bepleit een Energieakkoord 2.0 en is onlangs aan informateur Schippers gestuurd.

Innovatie

Ed Nijpels onderstreepte nog eens dat energiebeleid bij uitstek een onderwerp is dat in samenhang moet worden neergezet en uitgewerkt. De overheid moet duidelijke doelen en normen stellen. Dan kan de waaier van partijen die bij het Energieakkoord betrokken is maatregelen afspreken en uitvoeren. Een helder beleidskader is ook nodig om innovatie van de grond te krijgen. De katalysator in een auto was er nooit gekomen als de overheid geen strenge normen voor uitstoot had opgesteld aldus de borgingsvoorzitter.

Actieve inzet

Welk signatuur het nieuwe kabinet ook krijgt; het zal aan de slag moeten met beleid om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs waar te gaan maken, zo hielden de twee SER-vertegenwoordigers de Kamerleden voor. En zulk nieuw beleid kan alleen slagen met commitment en actieve inzet van veel partijen.