LLO-subsidieregelingen in aantocht

Vanuit het sociaal herstelpakket van het Rijk komen binnenkort enkele subsidieregelingen beschikbaar. Daaronder valt bijvoorbeeld de Regeling omscholing naar krapteberoepen, waarvan werkgevers in ICT en techniek gebruik kunnen maken als ze een nieuwe medewerker in dienst nemen.
© Shutterstock
Voor deze regeling is 37,5 miljoen euro beschikbaar in 2021. Naar verwachting wordt die in maart gelanceerd. Ook in aantocht is de Regeling aanvullende crisisdienstverlening, gericht op ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. 

Meer informatie

De aankomende regelingen zijn te vinden op de website van Techniekpact.

Bekijk ons overzicht regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen