Actie-agenda leven lang ontwikkelen: de hoogtepunten van 2021

We ronden het jaar 2021 bijna af. Een bewogen jaar waarin, ondanks corona, toch veel gebeurd is op het gebied van leven lang ontwikkelen. Zo was er het Ontwikkeling Telt Festival, waarbij leren en ontwikkelen drie dagen lang centraal stond, voerden we gesprekken met alle regionale samenwerkingsverbanden, organiseerden we diverse webinars en publiceerden we over het stimuleren van eigen regie en de skillsgerichte arbeidsmarkt.

ontwikkeling telt festival © Ontwikkeling Telt Festival

We begonnen het jaar goed met het webinar “digitalisering en de inclusieve arbeidsmarkt”. Daarin stond centraal hoe digitalisering in alle beroepen en functies van belang is. In april volgde het driedaagse Ontwikkeling Telt Festival in samenwerking met de ministeries van OCW, SZW en EZK. Beleidsmakers, politici, boegbeelden en ervaringsdeskundigen gingen in de studio en vanuit huis met elkaar in gesprek. We kijken terug op inspirerende bijeenkomsten rondom een belangrijk thema: het bevorderen van een leercultuur in Nederland.

Regionaal LLO-netwerk

In de maanden mei en juni vonden gesprekken plaats met alle regionale samenwerkingsverbanden. Het regionale LLO-netwerk van de SER telt inmiddels 29 deelnemers. De successen en aandachtspunten werden samengebracht in een publicatie. Zo blijkt meer aandacht voor de oriëntatiefase wenselijk. Daarnaast blijft maatwerk op het gebied van scholing belangrijk en zouden er meer mogelijkheden ontwikkeld moeten worden om met behoud van inkomen (om)scholing te volgen. 

Ook werden er het afgelopen jaar weer diverse webinars georganiseerd voor en met het netwerk. De bijeenkomsten werden traditiegetrouw geopend door Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Experts en bestuurders gingen vervolgens onder leiding van Willem Jelle Berg met elkaar in gesprek. In deelsessies werden best practices uit de regio gedeeld en kennis uitgewisseld. Ben je zelf betrokken bij een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van leven lang ontwikkelen en wil je bij deze webinars aanwezig zijn? Word dan lid van ons netwerk.

Overzicht webinars regionaal LLO-netwerk 2021

  • Webinar “LLO-beleid van Onderwijsinstellingen en de mogelijkheid voor regionale samenwerking” met Adnan Tekin (voorzitter MBO Raad) Henk Hagoort (collegevoorzitter Windesheim), Isabel Coenen (beleidsadviseur FNV), Renske Hamstra (manager SBB) Erik Boskamp (programma manager BEYOND), Aljona Wertheim (Secretaris-directeur SER Overijssel). 
  • Webinar “Aansluiting op de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s)” met Camiel Jansen (ministerie van SZW), Guusje Dolsma (plv. directeur Beleid VNO-NCW MKB NL), Jan-Pieter Daems (bestuurslid CNV), René de Heer (wethouder Zwolle).
  • Webinar “Transities op de arbeidsmarkt: de digitale transitie” met Su Yin Timp-Gan (co-founder I.Am Digital), Viktor Bos (programmadirecteur TechConnect) en Milena Dinkova (wetenschappelijk onderzoeker CPB).
  • Webinar “Transities op de arbeidsmarkt: de energietransitie” met Henri de Groot (kroonlid SER en hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de VU), Kristel Lammers (directeur Nationaal Programma Regionale Energie Strategie) en Rutger Groot Wassink (wethouder sociale zaken Gemeente Amsterdam).
  • Webinar “Leven lang ontwikkelen laten landen in het mkb” met John Herfkens (werkambassadeur Noord-Holland), Floor Provoost (bestuurder FNV), Dirk van Dam (leerambassadeur FNV), Paul van Dijk (adviseur Nederlands Comité voor Ondernemerschap) en Marije de Jonge (adviseur Platform Talent voor Techniek / Katapult).

Leven lang ontwikkelen in het MLT-advies

In juni verscheen het “middellange termijn (MLT) advies” van de SER, waarin ook aandacht was voor leven lang ontwikkelen. Dit advies voor het nieuwe kabinet geeft aan hoe brede welvaart voor alle Nederlanders bewerkstelligd kan worden. De SER pleit o.a. voor een “proactieve van-werk-naar-werk arbeidsmarktinfrastructuur”, waarbij een leven lang ontwikkelen uitgangspunt is. Deze “brug” van-werk-naar-werk was één van de belangrijkste aandachtspunten van de Actie-agenda in 2021. Ook in 2022 zal ingezet worden op wat er nodig is om overstappen naar ander werk voor mensen makkelijker te maken. In verschillende SER-magazine artikelen werd het belang hiervan goed uitgelegd. Zo waren er interviews met de Buitenboordmotor en House of Skills en het praktijkverhaal van Hans Boerkamp. 

Eigen regie en de skillsgerichte arbeidsmarkt

Dit jaar vroegen we vanuit de Actie-agenda aandacht voor twee thema’s in het bijzonder: de skillsgerichte arbeidsmarkt en het stimuleren van eigen regie. In april verscheen het inspiratiedocument “Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt”. In dit document wordt door een groot aantal mensen vanuit onderwijs, onderzoek, sociale partners, EVC-aanbieders, regionale samenwerkingsverbanden, UWV en SBB gezamenlijk uiteengezet wat er nodig is om een skillsgerichte arbeidsmarkt te realiseren. De geplande dialoogbijeenkomst werd door corona verplaatst naar het voorjaar van 2022.

Daarnaast publiceerden we in mei een handreiking over eigen regie voor ondernemers in het mkb met tips, praktijkvoorbeelden en regelingen. Ook interviewden we professionals uit de praktijk over het stimuleren van eigen regie in de glastuinbouw, maritieme sector, bouw en autobranche.

Werkbezoeken arbeidsmobiliteit

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité), brachten het afgelopen jaar diverse werkbezoeken in het kader van arbeidsmobiliteit. Zowel het Comité als de Sociaal Economische Raad (SER) zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische succesfactoren voor herstel en groei van het mkb.

 

 
Tot slot konden we ook dit jaar weer veel goede voorbeelden toevoegen aan onze website en mochten we veel nieuwe abonnees verwelkomen voor onze nieuwsbrief en leden in onze LinkedIn-groep.  

We kijken ernaar uit om ook volgend jaar mooie stappen te zetten vanuit de Actie-agenda leven lang ontwikkelen en een vanzelfsprekende leercultuur te stimuleren. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid bij de Actie-agenda leven lang ontwikkelen. Fijne feestdagen en een mooi 2022 gewenst!

 

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.