Subsidieboost voor LLO in regio Drechtsteden

Om in 2030 voldoende te kunnen innoveren zijn 14.000 extra mbo’ers en 10.000 hbo’ers nodig in de regio Drechtsteden. Via het Human Capital Akkoord stelt de provincie Zuid-Holland 400.000 euro beschikbaar voor twee LLO-projecten.
collegezaal © Unsplash

De subsidie wordt gebruikt voor onder andere de Dordrecht Academy. Hiermee worden drie associate degree-opleidingen aangeboden die zowel voor studenten als werkenden interessant zijn. Voor de opleidingen (Engineering, Integraal Bouwmanagement en Logistiek) wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. Een aantal hogescholen en het ROC DaVinci College is betrokken bij het aanbod. Ook het ‘Baas over je eigen toekomst’-project, gericht op goede studievoorlichting aan mbo’ers, krijgt een investering.

Bestaand personeel

Behalve de activiteiten voor nieuwe instroom, geven partijen in de Drechtsteden ook aandacht aan LLO voor werkenden. Jacob Klink, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden: “We moeten ons ervan bewust zijn dat inzet op nieuwe instroom alleen onvoldoende is om de uitdagingen het hoofd te bieden. Inzet op het bestaande personeel is minstens zo belangrijk voor het bedrijfsleven.”

Meer informatie

Lees meer via de website van Economic Board Zuid-Holland. Bekijk meer over de Human Capital Agenda Zuid-Holland bij ons overzicht van regionale projecten.