Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen blootstelling aan CMR-stoffen; stoffen die kankerverwekkend zijn, mutageen (stoffen die erfelijke veranderingen kunnen veroorzaken) en/of reproductietoxisch (stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting).

Symbolen voor veilig werken met gevaarlijke stoffen Shutterstock

Twee keer per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Staatscourant een overzicht met CMR-stoffen. De nieuwste versie dateert van 4 januari 2021 en geldt voor een half jaar.
Op de SZW-lijst staan stoffen en processen die door de Europese Unie (EU) en/of de Gezondheidsraad ingedeeld zijn als carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch (CMR). De lijst heeft daarmee gevolgen voor de wijze waarop bedrijven aan hun arbo-verplichtingen moeten voldoen als het gaat om gevaarlijke stoffen.

Ga naar de meest actuele SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (Staatscourant)

Vragen over werken met gevaarlijke stoffen

Hoe zorg je ervoor dat er veilig wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen? Hoe pak je dat aan?
Antwoord op deze en andere vragen vind je in het Dossier Gevaarlijke Stoffen op het SER Arboplatform.

Heb je vragen over werken met gevaarlijke stoffen? Stel ze dan aan het SER Arboplatform.


Wat zijn CMR-stoffen en wat zegt de wet erover?

CMR-stoffen zijn kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en reprotoxische (voor de voortplanting giftige) stoffen. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers tegen blootstelling aan deze stoffen te beschermen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als het aankomt op lichamelijke of psychosociale belasting op het werk. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?