Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd

Twee keer per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Staatscourant een overzicht met CMR-stoffen. De nieuwste versie dateert van 1 juli 2020 en geldt voor een half jaar.
Symbolen voor veilig werken met gevaarlijke stoffen Shutterstock

CMR-stoffen zijn kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en reprotoxische (voor de voortplanting giftige) stoffen. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers tegen blootstelling aan deze stoffen te beschermen (Artikel 4.11 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Ga naar de meest actuele SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (Staatscourant).