"Geef mensen met uitkering mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen"

Mensen met een uitkering maken weinig gebruik van scholing. Om hen op een duurzame manier aan het werk te helpen, moet er meer aandacht gaan naar scholing volgens het ‘leven lang ontwikkelen-principe’. Dat blijkt uit een onderzoek dat het UWV heeft laten uitvoeren.
© Kees van de Ven / HH

Duurzame baan

Het UWV onderschrijft daarmee het uitgangspunt van de SER-inventarisatie ‘Leven lang ontwikkelen in de sociale zekerheid’, uit eind 2019. Daarin wordt toegelicht dat het huidige systeem teveel gericht is op een snelle uitstroom naar werk, in plaats van een meer duurzame baan. Het UWV geeft aan haar adviseurs meer toe te rusten op scholing met aandacht voor leven lang ontwikkelen.


Ook andere punten die door de SER onder de aandacht zijn gebracht, komen als succesfactor naar voren. Zo wordt het belang van persoonlijke begeleiding onderstreept, maar ook regie over het eigen leerproces. Het onderzoek ‘Succesfactoren voor post-initiële arbeidsmarktgerichte scholing’ is hier te vinden (PDF).

Wat wilt u delen?

Hebt u zelf een interessant onderzoek rond leven lang ontwikkelen gedaan? Of organiseert u een bijeenkomst die van belang is voor het LLO-netwerk? Geef dit dan aan ons door via doorbraakllo@ser.nl. Wij kijken graag hoe we dit verder kunnen delen. U kunt uw onderwerp ook plaatsen in onze LinkedIn-groep!