Ministers Koolmees en Van Engelshoven willen snel voort met Leven Lang Ontwikkelen

Kernpunt van Leven Lang Ontwikkelen is dat mensen zelf de regie nemen om zich te blijven ontwikkelen in hun loopbaan. Daarvoor is een positieve leercultuur nodig, waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend wordt voor iedereen, werknemers en niet-werkenden, voor bedrijven en organisaties.
Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan.
Er lopen al allerlei initiatieven, maar versnelling is nodig. De ministers Koolmees en Van Engelshoven schreven daarvoor een brief aan de Tweede Kamer, en gaven hierover uitleg in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 9 oktober.

Reactie

De brief bevat ook een reactie op het SER-advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. De belangrijkste aanbevelingen uit dat advies zijn overgenomen. Het kabinet wil een meerjarig actiegericht programma om de eigen regie van mensen te versterken. Daarvoor is het belangrijk dat mensen weten welke mogelijkheden tot scholing zij hebben, dat er individuele budgetten beschikbaar zijn en dat een positieve leercultuur ontstaat.

Actie-agenda

De SER heeft de taak van aanjager gekregen, om initiatieven te verbinden en versterken en zo het Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen. Daarvoor is op 30 mei, tijdens een grote bijeenkomst met regionale en sectorale partijen, een start gemaakt met een actie-agenda. Op de actie-agenda staan actiepunten over bijvoorbeeld scholing om werknemers voor te bereiden op de energietransitie, erkenning van informeel geleerde vaardigheden en het ondersteunen van de positieve leercultuur. In de komende maanden gaat de SER met regionale partijen bijeenkomsten organiseren om met de actiepunten aan de slag te gaan.