Belangrijke rol voor leven lang ontwikkelen in hervorming arbeidsmarkt

Het verouderen van kennis van werknemers brengt een sociaal risico met zich mee. Iedere Nederlander zou daarom moeten investeren in leven lang ontwikkelen, om zich op die manier te wapenen voor de toekomst.
© Shutterstock

Een middel daarvoor is een eigen ontwikkelbudget. Dat stelt de Commissie Regulering van Werk (‘Commissie Borstlap’) in haar eindrapport.

De Commissie sluit daarmee aan bij het SER-advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ uit 2017, waarin de SER de aanbeveling doet om een ontwikkelrekening voor iedere Nederlander in te voeren. Op dit moment zijn er namelijk nog te veel Nederlanders die geen mogelijkheden hebben om zich te blijven scholen.

Knelpunten voor leven lang ontwikkelen

In het advies Leven Lang Ontwikkelen in de sociale zekerheid trok de SER die conclusie onlangs ook voor mensen met een uitkering. In de Werkloosheidswet, arbeidsongeschiktheidsregelingen of de Participatiewet is te weinig ruimte om activiteiten voor leven lang ontwikkelen te volgen. Mensen met een uitkering kunnen vaak niet rekenen op passende scholing of begeleiding bij andere problemen zoals verslaving of schulden. Bij voorkeur gaan zij zo snel mogelijk aan het werk, ook als een baan geen perspectief voor langere termijn biedt. De Commissie Borstlap onderkent deze knelpunten.

De Commissie Borstlap verwijst ook naar de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen van de SER, die tot doel heeft  leven lang ontwikkelen van onderop aan te jagen. Net als de SER pleit de Commissie voor een brede aanpak, waarbij scholing zich niet alleen richt op iemands huidige baan.

Lees hier het rapport van de Commissie Regulering van Werk.