Lerende wijs de coronacrisis uit

In de metropoolregio Amsterdam (MRA) worden ruim een half miljoen banen direct of indirect bedreigd door de coronacrisis. In sommige sectoren is het werk stilgevallen terwijl in andere de tekorten aan arbeidskrachten juist groot zijn. Op 21 april organiseerde de MRA University het tweede webinar over de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.
Leraar helpt leerling © Shutterstock

Kwetsbare arbeidsmarkt

Onder de titel ‘lerende wijs de crisis uit’ ging prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Tilburg University, in op de vraag in hoeverre deze crisis de kwetsbaarheid van onze arbeidsmarkt aantoont en hoe we kunnen bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.   

Volgens Wilthagen is het leervermogen van mensen, bedrijven, regio’s, landen en zelfs werelddelen, cruciaal. Wilthagen: ”In de tijd van Art Schenk haalde Nederland medailles op lange afstanden met inmiddels ouderwetse noren. Nederland staat nog steeds aan de top, maar dan met klapschaatsen en naast lange afstanden is short track een verdienmodel geworden”. 

Goede infrastructuur is de noodzakelijke basis voor transities. Maar dat is niet voldoende, daarnaast zijn de juiste skills (vaardigheden), kennis en attitude nodig. Deze kunnen per situatie verschillen.

Uitdagingen

Wilthagen signaleert een aantal uitdagingen die belemmerend werken voor de noodzakelijke transities op de arbeidsmarkt waar de coronacrisis nu om vraagt. Een transitie is de overgang naar ander werk. 

Hij ziet uitdagingen op het gebied van werk naar werk:
De huidige infrastructuur is niet toegesneden op flexwerkers en ook niet op transities van sector naar sector.
- Er zijn nog weinig individuele leerbudgetten. Er komt in de toekomst een publiek budget. Hierover bracht de SER eerder ook een advies uit.
-Er is nog geen ‘Netflix’ voor de arbeidsmarkt (als u dit leuk werk vindt, bent u mogelijk ook geïnteresseerd in een soortgelijke functie bij de volgende organisatie).
Op nationaal niveau is er nog geen laagdrempelig, kwalitatief en online toegankelijk aanbod van werk. Er zijn al wel enkele regionale initiatieven op dat gebied.
Er is nog geen eenduidig skillspaspoort, waardoor er nog te weinig matching plaatsvindt op basis van de skills die een werkzoekende heeft. 

Ook signaleert Wilthagen uitdagingen bij de overgangen van school naar werk en van niet-werk naar werk.

Webinars terugkijken

Bekijk hier het webinar van Ton Wilthagen. Bekijk ook het webinar van prof. dr. Henri de Groot, kroonlid van de SER, over de impact van de coronacrisis op de economie van Nederland en de MRA.

Op dinsdag 28 april 2020 houdt MRA University wederom een webinar.

Lees meer

Onderzoeksbureau SEO onderzocht de impact van de coronacrisis op de MRA (PDF).