Laptops over?

Een gezamenlijk initiatief van publieke en private partijen om laptops in te zamelen zodat zo veel mogelijk Nederlanders digitaal mee kunnen doen.

© allemaal-digitaal.nl

NL2025 organiseert op dit moment samen met NLdigital, Alliantie Digitaal Samenleven, de ministeries van BZK, OCW, EZK en VWS, SIVON, de PO-raad, VO- raad en MBO-raad, en bedrijven Centralpoint, PQR en NEG-ITsolutions coördineren een grootschalige inzamelingcampagne voor laptops en tablets. Deze komen terecht bij kwetsbare groepen in onze samenleving, die het nu echt keihard nodig hebben, zodat iedereen in deze coronatijd digitaal mee kan doen!

Het initiatief is ontzettend belangrijk, omdat niet iedereen over de digitale middelen beschikt om bijvoorbeeld vanuit isolatie met anderen te communiceren of thuisonderwijs te genieten.

Lees hier het volledige persbericht.