Langdurig zitten opkomend risico op de werkplek

Onderzoek bij Europese bedrijven toont aan dat 59% van de ondervraagde bedrijven langdurig zitten als risicofactor beschouwt voor de gezondheid van hun medewerkers. Het is daarmee de op twee na meest voorkomende risicofactor die door Europese ondernemingen wordt gemeld.

Werkplekken op kantoor © Shutterstock

Andere belangrijke risicofactoren zijn:

  • Repetitieve arm- en handbewegingen
  • Omgang met lastige mensen
  • Tillen en dragen van mensen of zware lasten

Dit meldt de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-3) van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, EU-OSHA. Hiervoor werden ruim 45.000 bedrijven in 33 Europese landen ondervraagd. In het onderzoek wordt bovendien gedetailleerd ingegaan op psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkstress, intimidatie en pesten.

De eerste resultaten laten ontwikkelingen zien in de huidige aanpak op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek (VGW).

Risicobeoordelingen (RI&E)

Zo voeren Europese bedrijven over het algemeen iets vaker risicobeoordelingen uit, waarbij grote verschillen waar te nemen zijn tussen landen. Bedrijven die risicobeoordelingen niet regelmatig uitvoeren geven aan dat de risico’s hen bekend zijn of dat er geen grote problemen binnen de organisatie zijn. Daarnaast geven bedrijven aan dat met name de naleving van wetgeving de belangrijkste reden is om arbobeleid vorm te geven.
Opvallend is ook dat minder werknemers betrokken zijn bij het beheer van psychosociale risico's, ondanks het feit dat een participatieve aanpak als belangrijk beschouwd wordt om deze steeds vaker voorkomende risico's aan te pakken.

Resultaten vanaf 2020 beschikbaar

Alle publicaties en definitieve resultaten, met onder andere een datavisualisatietool, zullen vanaf 2020 beschikbaar zijn. Deze vormen een hulpmiddel voor bedrijven bij het onderbouwen van hun VGW-beleid, maar kunnen ook dienen als tool om het algemeen welbevinden van de werknemers te bevorderen.

Lees verder: