Lancering van de werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerden 21 landelijke partijen de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Mannen (met veiligheidskleding aan) aan het werk in fabriek met machines © Shutterstock

Het doel van dit programma is om gelijke kansen op werk creëren voor mensen met een migratieachtergrond. Ondanks het bestaande werknemerstekort in verschillende sectoren, hebben mensen met een migratieachtergrond geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

De werkagenda VIA bestaat uit diverse acties en trajecten, waaronder leer-werktrajecten, het versterken en aanvullen van netwerken met praktijkgerichte ondersteuning, campagnes en handreikingen.
De werkagenda VIA bouwt verder op het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). (pdf)

Het programma is opgebouwd uit drie thema’s:

  1. meer (culturele) diversiteit op het werk’,
  2. ‘meer kans op eerste baan of stage voor jongeren met een migratieachtergrond’ en
  3. ‘arbeidstoeleiding’.

Meer over de lancering van  de werkagenda VIA.

Bekijk ook de lanceringsvideo

‘Het is een kwestie van doen. Het gaat niet vanzelf’


Deze landelijke partijen zijn: ABU, AWVN, CNV Jongeren, Divosa, FNV, G4, G40, MBO Raad, NBBU, ministerie van OCW, Randstad, SBB, SAM, SER, UAF, UWV, Vereniging Hogescholen, VNG, VNO-NCW, Vluchtelingenwerk Nederland en ministerie van SZW.