Aanpak laaggeletterdheid cruciaal in coronaherstelfase

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Geke van Velzen (Stichting Lezen en Schrijven) boden op 11 maart een pamflet aan over de aanpak van laaggeletterdheid aan demissionair minister Wouter Koolmees (SZW). Het pamflet bevat concrete maatregelen waar een volgend kabinet direct mee aan de slag kan.

Een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen © Stichting Lezen en Schrijven

Grote zorg is dat laaggeletterden niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van om- en bijscholing, juist nu scholing zo belangrijk is in de uitweg naar de crisis. Geke van Velzen en Mariëtte Hamer drukten de minister daarom op het hart om de aanpak van laaggeletterdheid tot prioriteit te maken. Het pamflet wordt breed gedragen en is ondertekend door de SER, VNG, UWV, MBO Raad, NRTO, CNV, FNV en VCP. Demissionair minister Koolmees deelde de zorgen en sprak van ‘terechte aandacht voor dit probleem’.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “De coronacrisis raakt ons allemaal. Voor laaggeletterden zijn de gevolgen extra ingrijpend. We vonden al dat laaggeletterden meer ondersteuning verdienden. Met de coronacrisis blijkt die aandacht en ondersteuning nog belangrijker. Laten we er allemaal voor zorgen dat ook laaggeletterden vertrouwen kunnen houden.” 

Meer informatie

Lees meer over de voorgestelde maatregelen in het pamflet.