Kwaliteit van risico-inventarisatie en -evaluatie moet omhoog

Een veilige en gezonde werkomgeving begint met een (goede) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en naleving ervan. In de praktijk is echter te zien dat te weinig (kleine) werkgevers een RI&E hebben, of dat de kwaliteit ervan niet voldoende is.

lasser aan het werk © Shutterstock

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor werkgevers het startpunt om arbeidsrisico's binnen bedrijven in kaart te brengen. Wanneer werkgevers, ook die in het midden- en kleinbedrijf (mkb), de RI&E meer en beter toepassen, kunnen zij mogelijk arbeidsongevallen, schadelijke incidenten en arbeidsgerelateerde ziekten en sterfgevallen voorkomen.

De aanpak vanuit het meerjarenplan RI&E 2020-2023 moet de naleving van de RI&E-plicht vergroten. Dit gebeurt in twee fases: In de eerste fase (2020-2021) lag de nadruk op het vergroten van de bekendheid van de wettelijke RI&E-plicht bij werkgevers. In de huidige, tweede fase ligt de nadruk op het vergroten van de kwaliteit van de al bestaande RI&E’s. 

Hiervoor zijn drie programmalijnen uitgezet:
1. Communicatie, gericht op het informeren van werkgevers; 
2. Toepassing, gericht op het ondersteunen van werkgevers bij het opstellen van een goede RI&E en;
3. Toezicht en naleving, gericht op het controleren van de naleving

Dat staat onder andere in de tweede voortgangsrapportage van het meerjarenplan RI&E (2020-2023) van minister Van Gennip (SZW). Lees de volledige voortgangsrapportage.

Gerelateerd nieuws

Meer informatie

Wil je meer informatie over de RI&E? Of zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E.


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.
 
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?