Optelsom van kosten Energieakkoord laat baten buiten beschouwing

In het rapport “Kosten van het Energieakkoord” laten de opstellers alleen de opgetelde kosten zien en laten de opbrengsten buiten beschouwing. Dit zegt het ministerie van EZK in een reactie op de publicatie.
shutterstock rekenmachine © Shutterstock

In de berekening van de auteurs wordt elke euro die in 35 jaar aan de energietransitie wordt uitgegeven bij elkaar opgeteld. Daarmee lopen kosten en investeringen door elkaar. Het gaat daarmee voorbij aan het feit dat het overgrote deel van de bedragen die worden uitgegeven om investeringen gaat. Die leveren baten op in de vorm van bijvoorbeeld, lagere brandstofkosten, nieuwe verdienmodellen en banen. Met andere woorden: het rapport kijkt wel naar de extra kosten en investeringen, maar laat de opbrengsten en besparingen buiten beschouwing. Daarmee geeft het rapport geen indruk van de totale financiële betekenis van het Energieakkoord voor de Nederlandse samenleving, stelt het ministerie.

Het bedrag van 13 tot 18 miljard euro dat het ministerie van Economische Zaken in 2013 vermeldde bij de presentatie van het Energieakkoord betreft een raming van PBL en ECN van de bruto-investeringen van particulieren en bedrijven in het Energieakkoord, in de periode van 2013-2020.
De Algemene Rekenkamer heeft gekeken naar de bedragen die de overheid reserveert om onrendabele kosten bij de energietransitie te financieren. De Rekenkamer schatte de reservering voor een periode van 25 jaar (2013 tot 2038) in op 72 miljard. Of dat geld echt wordt uitgegeven hangt af van de energieprijs, aldus EZK. Bij Wind-op zee is bijvoorbeeld de afgelopen jaren minder subsidie nodig geweest dan werd aangenomen bij de start van het Energieakkoord. 

Het jaartal van 2038 hangt aan de looptijd van de SDE-verplichtingen. Bijdrage hieruit om onrendabele toppen af te dekken lopen maximaal 15 jaar. In 2023 wordt onder het Energieakkoord de laatste verplichting aan gegaan.

Het Energieakkoord is een eerste stap in de energietransitie. Het krijgt een vervolg in het Klimaatakkoord. Over de kosten voor de samenleving zal in de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord gerapporteerd worden. Bij die doorrekening kijkt PBL expliciet naar de jaarlijkse kosten voor de samenleving van de maatregelen. Dat is de meest betrouwbare indicator van wat het akkoord, alles meewegend, in financiële zin kost, laat het ministerie weten.