Koning spreekt met starters op de arbeidsmarkt

Om een baan te vinden is het opbouwen van een netwerk belangrijk. Dat is niet eenvoudig als iedereen thuiswerkt door corona. En als het dan gelukt is, hoe vind je dan aansluiting bij je nieuwe collega’s die je alleen digitaal ziet? Zeven jongeren vertelden erover aan Koning Willem-Alexander. Hij had ze uitgenodigd op Paleis Huis Ten Bosch. Bo Lemmens van, secretaris van de Jongeren Denktank Coronacrisis was erbij.

Koning spreekt met starters op de arbeidsmarkt © Dirk Hol

Aanleiding was het advies “En nu… daden!” dat de Jongeren Denktank Coronacrisis in januari uitbracht en dat Bo presenteerde. Daarin is beschreven wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de generatie-Y, jongeren van 16 tot 35 jaar. Dat zijn studenten, net afgestudeerden, mensen in loondienst, ZZP-ers en ondernemers. Ze hebben moeite werk te vinden of zijn ontslagen. Anderen zijn juist net begonnen aan hun eerste baan, zonder dat ze hun collega’s hebben ontmoet. Deze veranderingen hebben voor jonge mensen gevolgen voor hun woonsituatie, hun mentaal welzijn en op langere termijn voor hun pensioen, de aflossing van leningen en hun bezorgdheid over het klimaat.

Uitdagingen van starters

Maurice Knijnenburg (JDC) was heel blij te merken hoe betrokken de Koning is bij de uitdagingen die starters in deze lastige tijden voelen. De Koning was zeer geïnteresseerd in de persoonlijke situatie van de mensen aan tafel. Zij vertelden over de soms moeilijke balans tussen werk en privé, hun moeite om een baan te vinden, hun problemen om betaalbare huisvesting te vinden. Er was een jonge vader bij die geniet van de tijd die hij met zijn kinderen kan doorbrengen maar die ook onzeker is over zijn inkomsten. De jongeren vertelden over de druk en de mentale problemen die zij hebben, maar noemden ook hun toekomstperspectieven, plannen en idealen.

Alle deelnemers waren enthousiast over het gesprek en blij dat de Koning zoveel interesse had.