SER sluit tien jaar actieve rol in klimaatbeleid af

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord houdt op in zijn huidige vorm. Daarmee sluit de Sociaal-Economische Raad (SER) tien jaar actieve betrokkenheid af. Duurzaamheid blijft wel een belangrijk onderdeel van het SER-werk. Daarbij speelt de Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) een belangrijke rol.

Plaatsen van zonnepanelen als geluidsschermen langs de snelweg. © Branko de Lang

De verandering volgt uit de verdere uitwerking door het kabinet van het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat van eerder dit jaar. Het kabinet maakte dit met Prinsjesdag bekend.

Het faciliteren van de controletaak op het Klimaatakkoord stopt. De platformfunctie wordt elders ondergebracht en krijgt meer gewicht. Kees Vendrik wordt de onafhankelijk voorzitter van het nieuwe platform voor klimaattransitie.

Na tien jaar actieve betrokkenheid bij het Energieakkoord, het Klimaatberaad en het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, stopt Ed Nijpels per 4 november in deze rol. Als kroonlid bij de SER en voorzitter van de commissie DUO blijft hij wel betrokken bij het duurzame dossier.

Het begon voor de SER in 2013. Toen kwam onder de vlag van de SER het Energieakkoord voor duurzame energie tot stand. De SER zorgde vervolgens voor de borging van de afspraken. In 2017 hielp de SER het Klimaatberaad om een breed gedragen Klimaatakkoord te maken. In dit akkoord staat de CO2-reductie centraal. Het gaat over alle onderdelen in de samenleving. Vanaf 2019 faciliteerde de SER het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Dit stopt na de Dag van het Klimaatakkoord op 3 november.

Met de commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) blijft de SER actief op het terrein van duurzaamheid. Onlangs rondde het de verkenning “Evenwichtig sturen op transities” af, over de noodzakelijke samenhang tussen de energie- en de grondstoffentransitie.

De veranderingen vloeien voort uit het nieuwe klimaatbeleid van dit kabinet. Dat gaat verder dan de afspraken in het Klimaatakkoord. Het zit nu in het hart van het politieke proces. De departementen en betrokken ministers sturen dit nu directer aan. Dit maakt een deel van de taken van het Voortgangsoverleg overbodig.
De andere taak, de platformfunctie, krijgt meer gewicht. Het platform gaat de dialoog over klimaatbeleid aanjagen en op vele manieren helpen de transitie te versnellen. Het wordt ondergebracht hij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).
Tot de taken behoren het onderzoeken, bespreken, verbinden en aanjagen. De voorzitter haalt in overleg met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners signalen op, en zal naar eigen inzicht en in overleg met de minister voor Klimaat en Energie, onderwerpen agenderen.