Vluchtelingen aan het werk

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft de vijfde monitor ‘Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Statushouders’ gepresenteerd. Wat doen gemeenten om statushouders naar werk te begeleiden en op welke manieren bereiden gemeenten bezig zijn zich voor op de invoering van de nieuwe Wet inburgering medio 2021.
Lasser aan het werk © Shutterstock

Beleid van gemeenten: betere ondersteuning, beperkte arbeidsparticipatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de arbeidstoeleiding van statushouders. In de afgelopen vijf jaar is er veel veranderd in het gemeentebeleid. De gemeenten wachtten vaak met hulp en dienstverlening af tot statushouders hun verplichte inburgering hadden afgerond. Na een periode van enkele jaren werd pas gestart met de toetreding tot de arbeidsmarkt. Tegenwoordig gaat het sneller en ligt de nadruk op de combinatie van het leren van de taal en werken.

De onderzoekers zien een stijgende lijn. Gemeenten begeleiden statushouders steeds beter en vaker: gemiddeld 90% van de statushouders krijgt nu een ondersteuningsaanbod, tegen 63% in 2016. Maar lang niet iedereen krijgt begeleiding die direct tot werk leidt. De afgelopen jaren werd naar schatting 14% van de statushouders door de gemeente direct bemiddeld. Gemeenten begeleiden statushouders ook naar maatschappelijke participatie zoals vrijwilligerswerk.

Gemeenten krijgen in de nieuwe wet de regie op het proces van inburgering. Gemeenten verwachten dat zij daarmee meer mogelijkheden krijgen om statushouders naar werk te begeleiden.

Lees de vijfde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ van KIS