Toegankelijkheid kindvoorzieningen besproken bij de SER

Investeren in voorzieningen voor jonge kinderen loont. Kinderopvang is niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, het levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. De SER organiseerde op 12 december 2019 een bijeenkomst over kindvoorzieningen naar aanleiding van een rapport dat binnenkort verschijnt van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.
Toegankelijkheid kindvoorzieningen besproken bij de SER © Dirk Hol

Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek brengt in hun nieuwste onderzoek naar voren dat kinderen van laagopgeleide ouders nog relatief weinig gebruik maken van kinderopvang, terwijl zij er het meest baat bij hebben. Het onderzoek verschijnt in het voorjaar van 2020.

De SER bracht in 2016 het advies ‘Gelijk goed van start’ uit. Ook het recente advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’ verwijst naar het belang van goede kindvoorzieningen en sluitende dagarrangementen als arbeidsmarktinstrument. De SER bepleit een aanbod voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar (van werkende en niet-werkende ouders) en een stabiele en transparante financiering. Verder zou een vloeiendere overgang van kinderopvang naar de basisschool een bijdrage kunnen leveren aan het behouden van de ontwikkelingswinst die kinderen opdoen in de kinderopvang.