Minister Asscher is blij met SER-advies Kindvoorzieningen

SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigde vandaag het SER-advies ‘Gelijk goed van start’ aan minister Asscher van SZW. Zij deed dit in aanwezigheid van Michael van Straalen (MKB), Jessica van Ruitenburg (FNV), Louise Gunning (kroonlid SER) en Bas ter Weel (kroonlid SER) en Ivy Koopmans (secretariaat SER). De minister noemde het een mooi en gedegen rapport waarvan het onderwerp Kindvoorzieningen hem zeer aan het hart gaat.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigde vandaag het SER-advies ‘Gelijk goed van start’ aan minister Asscher van SZW. Zij deed dit in aanwezigheid van Michael van Straalen (MKB), Jessica van Ruitenburg (FNV), Louise Gunning (kroonlid SER) en Bas ter Weel (kroonlid SER) en Ivy Koopmans (secretariaat SER).

Verbeteringen voor kindvoorzieningen

Hij is verheugd dat de SER de ingezette lijn van het kabinet steunt om kindvoorzieningen in te zetten voor een betere combinatie van arbeid en zorg en de ontwikkeling van kinderen. Asscher vindt het belangrijk dat de SER goed heeft gekeken naar welke verbeteringen voor kindvoorzieningen mogelijk zijn. Daarnaast deelt hij de analyse dat het belangrijk is om te investeren in jonge kinderen en dat alle kinderen vanaf de start samen kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen.

Kindvoorzieningen belangrijk instrument

Kindvoorzieningen zijn een belangrijk instrument om onnodige achterstanden en ongelijkheden te verminderen. Op lange termijn heeft dat voor de samenleving belangrijke baten. Hoge kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen is daarbij zeer belangrijk.

Minister Asscher gaat het advies zorgvuldig bestuderen en hoopt voor de zomer met een reactie te komen.