Kamerleden over zorgverkenning: samenwerking en regie belangrijkste punten

Ondanks corona-maatregelen konden voorzitter Mariëtte Hamers en commissievoorzitter Romke van der Veen de verkenning “Zorg voor de toekomst” bespreken met leden van de 2e Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zorgverkenning: samenwerking en regie belangrijkste punten © Shutterstock

Kamerleden Peters (CDA), Laan-Geselschap (VVD), Diertens (D66) Jansen (PVV) en van Otterloo (50+) waren ingenomen met de verkenning en onderschreven de roep om meer samenwerking en regie, binnen en vooral ook buiten de zorg.

Digitale transformatie en de arbeidsmarkt

Romke van der Veen zette uiteen dat houdbaarheid van de zorg niet alleen een vraag van kostenbeheersing is. Het gaat om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid in onderlinge samenhang. Zorgakkoorden, actief beheer van het verzekerd pakket en gepast gebruik van zorg horen daar zeker bij. “Maar preventie buiten de zorg, in de wijk, op school en op de werkvloer, kan een veel groter effect hebben”, betoogde hij. Daar is een langetermijnvisie voor nodig.

Hij signaleerde verder dat de digitale transformatie en de arbeidsmarkt de grote actuele thema’s zijn in de zorg. De afgelopen maanden hebben laten zien dat online zorgverlening goed mogelijk is, maar wel eisen stelt aan regie en techniek. En ook dat digitale zorg niet voor iedereen de beste oplossing is. Over de arbeidsmarkt maakte hij een treffende vergelijking met een vergiet: wat je erin gooit, loopt er hard weer uit. Om werken in de zorg aantrekkelijk te maken en te houden, zijn samenwerking over schotten heen, autonomie voor professionals en goed werkgeverschap van groot belang. De Kamerleden waren het van harte met hem eens.

Preventie

De Kamerleden waren zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die preventie biedt. Vooral het belang van langlopende programma’s, zoals een gezonde leefstijl en het voorkomen van obesitas, werd door hen genoemd. Mariëtte Hamer voegde daaraan toe dat maatwerk nodig is om onderling verschillende groepen mee te nemen. Gevraagd naar de nieuwe inzichten die de uitbraak van corona de commissie had gebracht, noemden Van der Veen en Hamer de verminderde vraag naar reguliere zorg, de grote schaarste aan medische hulpmiddelen voor patiënten en zorgverleners, de opschaalbaarheid van testcapaciteit en ziekenhuizen, en het grote belang van psychische zorg achter de voordeur, zeker voor jongeren en ouderen. De paniek die hierover ontstond bij de eerste golf, was van ongekende omvang, vond Hamer.

De SER-commissie SZG werkt inmiddels op eigen initiatief aan een vervolgverkenning over jeugdzorg en ouderenzorg. Deze verkenning wordt in het voorjaar verwacht.

Lees meer over de SER-verkenning Zorg voor de toekomst.