Kamerleden over Diversiteit in arbeidsrelaties: twee kanten verantwoordelijk

De Inspectie SZW moet toezicht houden én handhaven op het naleven van goed arbobeleid bij bedrijven. Daarover waren Tweede Kamerleden en de SER-delegatie het snel eens tijdens hun gesprek over de verkenning Diversiteit in arbeidsrelaties.

Kamerleden over Diversiteit in arbeidsrelaties © Dirk Hol

Maar er is méér nodig om te zorgen dat iedereen veilig en gezond kan werken. Kennis overdragen, pro-actief adviseren, aandacht voor werkomstandigheden in de zorg, goed opdrachtgeverschap, én het gesprek tussen werknemers en werkgevers.

Goed opdrachtgeverschap

Kamerleden Palland, Smals en Renkema stelden vragen over het organiseren van advies en zorg. Hoe is goed opdrachtgeverschap in te vullen? Zouden er niet meer plichten moeten zijn voor opdrachtgevers? Mariëtte Hamer antwoordde dat dit terug zal komen in de verkenning over platformeconomie, én naar aanleiding van de commissie-Borstlap op de agenda staat. Opdrachtgevers, maar ook werkenden moeten zich meer bewust zijn van de risico’s in het werk. Aan twee kanten is er verantwoordelijkheid. VNO-NCW afgevaardigde Mario van Mierlo en CNV-bestuurder Jan-Pieter Daems onderschreven dit. De contractvorm waaronder werk wordt uitgevoerd is daarbij niet eens zo van belang. Wel is vervolgonderzoek nodig naar de oorzaken, en naar specifieke groepen zoals migranten en platformwerkers.
Op 20 februari is er een AO over arbeidsomstandigheden in de Tweede Kamer, waar de conclusies uit deze verkenning zeker ter sprake zullen komen.

Verkenning Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden