Kabinet onderschrijft aanbevelingen SER-advies Regionale samenwerking

Bij regionale samenwerking moeten overheden, bedrijven en onderzoek/onderwijs samen optrekken. Het kabinet bevestigt deze en andere constateringen uit het SER-advies Regionale samenwerking. In de reactie op het SER-advies zegt het kabinet verder dat regionaal maatwerk onmisbaar is.
Regionaal samenwerken. Een cartoon.

Het SER-advies onderschrijft volgens het kabinet het belang van regionalisering en van samenwerking van verschillende partners in de stedelijke regio.
Regio’s nemen in toenemende mate zelf initiatief door hun regionale economie te onderzoeken, strategische agenda’s op te stellen of triple-helix structuren (bijvoorbeeld economic boards) in te richten en uit te bouwen. Daarbij moet in lijn met de oproep van de SER verbinding worden gezocht tussen economie, arbeidsmarkt en onderwijsopgaven.

De aanbevelingen, goede voorbeelden en lessen van het SER-advies hebben volgens het kabinet meerwaarde bij het versterken van samenwerking tussen het Rijk, regio’s en steden en andere partners zoals het bedrijfsleven en de provincies. Zij sluiten aan bij een breder wordend besef dat maatschappelijke opgaven in toenemende mate een vernieuwende en integrale benadering vragen met samenwerking tussen diverse partners.