Kabinet onderschrijft conclusies verkenning SER Jongerenplatform

Het kabinet stemt in met de conclusies van het SER Jongerenplatform in de verkenning ‘Hoge verwachtingen: 'Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019'’. Hierin doet het SER Jongerenplatform aanbevelingen voor onder andere de toegankelijkheid van onderwijs, starters op de arbeidsmarkt en betaalbare woonruimte.

Jongeren © David Rozing/HH

Het kabinet zal een 'generatietoets' invoeren bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving. Daarmee kunnen de effecten van beleid op verschillende generaties worden getoetst. Ook heeft het kabinet besloten structureel onderzoek te doen naar de financiële positie van studenten.

Daarnaast wordt het SER Jongerenplatform gevraagd om een tweede, specifiekere verkenning te doen. Deze verkenning moet zich richten op de belangen en positie van jongeren in Nederland.