Kabinet neemt SER-advies diversiteit bedrijfsleven over

Het kabinet neemt de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over.

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top © Shutterstock

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van ministers Van Engelshoven, Koolmees en Dekker. De SER is blij dat het kabinet de noodzaak voelt om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten.