Lees het SER-rapport jongeren in verkorte versie

Vorige week publiceerde het SER Jongerenplatform de verkenning “Hoge verwachtingen” over kansen en belemmeringen van jongeren. Er is ook een korte samenvatting van dat advies beschikbaar.
Jongeren © David Rozing/HH

Download de publieksversie (PDF, 2071 kB)

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo staat in het adviesrapport. Jongeren stellen mijlpalen in hun leven steeds meer uit. Ze blijven langer thuis wonen, werken steeds vaker en langer via een tijdelijk contract en stellen het starten van een gezin uit.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Jongeren met voldoende hulp vanuit een breed netwerk profiteren veel meer van alle kansen ten opzichte van jongeren die niet over zo’n netwerk beschikken. Die onzichtbare muur tussen deze twee groepen wordt steeds hoger en is niet goed voor onze economie, want jong talent blijft zo onbenut en het verscherpt de tweedeling in de samenleving.”

Tweede Kamer

Het SER Jongerenplatform gaat het advies onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan de Tweede Kamer toelichten op dinsdag 10 september 2019. Deze briefing is openbaar. Geïnteresseerd om te komen? Stuur een mail naar d.holtzer@ser.nl.