SER Jongerenplatform op pad met verkenning Hoge Verwachtingen

Er moet structureel meer aandacht komen voor de positie van jongeren. In een hoorzitting in de Tweede Kamer lichtten jongeren van het SER Jongerenplatform dat zelf toe aan de hand van de SER-verkenning ‘Hoge Verwachtingen’. De dag nadat zij de verkenning toelichtten bij de Tweede Kamer, boden zij de verkenning ook aan bij minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
SER Jongerenplatform op pad met verkenning Hoge Verwachtingen. SER-Jongerenplatform biedt minister Van Engelshoven (OC&W) de verkenning Hoge Verwachtingen aan. © Dirk Hol

Tweede Kamer

Zowel de SER als het SER Jongerenplatform brachten een position paper uit over de kansen en belemmeringen van jongeren in 2019 op de Nederlandse arbeidsmarkt voor de hoorzitting georganiseerd door de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het position paper vormde input voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De Kamerleden waren erg benieuwd naar de totstandkoming, de achtergrond en de uitwerkingen van de bevindingen in de verkenning. Er werd onder andere gevraagd naar de volgende stappen, waar de jongeren graag snel mee aan de slag willen gaan en de herkenbaarheid en het draagvlak van de verkenning.

Bezoek aan minister Van Engelshoven

De dag erna stond een gesprek met minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepland. Samen met een delegatie jongeren van het SER Jongerenplatform werd door SER voorzitter Mariette Hamer en SER Jongerenplatform voorzitter Luce van Kempen de verkenning officieel aangeboden aan de minister. Hierna volgde een gesprek met de jongeren over hun bevindingen en ervaringen. Jongeren bespraken met de minister dat ze onder andere aan de slag gaan met vraagstukken rond het leenstelsel, de prestatiedruk en ondernemerschap.

SER-verkenning Hoge Verwachtingen

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport ‘Hoge verwachtingen: 'Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019'’ van de Sociaal-Economische Raad.

Er tekent zich steeds duidelijker een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer en minder kansen. Wie de juiste relaties heeft, heeft meer kans op interessant werk, op hulp bij financiële tegenslagen en op een soepeler combinatie van werk en zorg. Wie dergelijk ‘sociaal kapitaal’ niet van huis uit meekrijgt, heeft het – ondanks behaalde diploma’s – een stuk moeilijker.