SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven

Jongerenorganisaties verenigd in het SER Jongerenplatform hebben een gezamenlijke toekomstvisie voor Nederland vastgelegd in een manifest. Het manifest, dat de belangrijkste uitgangspunten op het gebied van leren, werken en samenleven bevat is op 17 maart aangeboden aan de Raad. De jongerenorganisaties bundelen de krachten en laten zo hun stem horen in de Sociaal-Economische Raad.
Jongerenorganisaties laten hun stem horen in de SER met manifest.
De jongerenorganisaties bundelen de krachten en laten zo hun stem horen in de Sociaal-Economische Raad. Lees hier het manifest (PDF, 315 kB).

Hans de Boer (VNO-NCW): “De jeugd heeft de toekomst en die toekomst wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe we leren. Goed dat er in het manifest dan ook uitgebreid aandacht wordt gevraagd voor 21st century skills, waarbij persoonlijke ontwikkeling en digitale vaardigheden belangrijker zijn ooit. Zowel werkenden als jonge ondernemers hebben deze competenties nodig. Daar hebben ze een leven lang profijt van.”

Han Busker (FNV): “We zien dat jongerenorganisaties elkaar hebben weten te vinden op het gebied van gelijke kansen: afkomst, woonwijk of opleiding mogen geen rol spelen in slagingskansen. Als je je verenigt dan kun je veel bereiken, en dat is nodig want op het gebied van echte banen is er nog een hoop te winnen voor jongeren.”

Mariëtte Hamer (SER): “Mooi dat de jongeren een eensgezind geluid hebben weten te formuleren in het manifest. Met dit manifest als basis voor hun werkagenda gaan we dit geluid bij de SER vast vaker horen”

Manifest: Leren, werken en samenleven

De jongeren van nu staan aan de basis van het Nederland van de toekomst. Door naar de trends in de samenleving te kijken, geeft het SER Jongerenplatform aan welke ontwikkelingen ze wenselijk vinden en welke niet. Voorop staat dat Nederland een sterk ontwikkeld en innovatief land is met kansen om Nederland verder te brengen. De ene groep kan kansen pakken in de steeds complexer wordende samenleving, de andere groep voelt zich bedreigd of kan moeilijker meekomen. Jongeren worstelen bijvoorbeeld met een gebrek aan zekerheid door tijdelijke banen. Zij stellen hun toekomstplannen uit. Aan de andere kant zien we dat jonge ondernemers de nieuwste innovaties aangrijpen om bijvoorbeeld start-ups op te richten en werkgelegenheid creëren. Voor het SER Jongerenplatform is van belang dat iedereen van de veranderingen kan profiteren.

In het manifest richt het SER Jongerenplatform zich op de thema’s leren, werken en samenleven, zodat in het Nederland van de toekomst iedereen blijft meetellen. Hierin komen thema’s aan de orde zoals toegankelijk en toekomstbestendig onderwijs en arbeidsmarktbeleid dat is afgestemd op een dynamische levensloop. Zij zijn bijvoorbeeld eensgezind over het belang van persoonlijke ontwikkeling en weerbaarheid, onderwijs moet de mogelijkheid bieden om hierop te ontwikkelen samen met leerlingen van allerlei achtergronden. Ook roepen ze op om werk te maken van (inkomens)zekerheden voor alle werkenden, jong ondernemerschap te stimuleren en om echt prioriteit te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het manifest biedt het jongerenplatform een werkagenda van onderwerpen die de komende jaren volgens de jongeren de aandacht moeten krijgen.

SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform denkt gevraagd en ongevraagd mee met de thema’s die voorliggen bij de SER. Het SER Jongerenplatform is een samenwerking tussen de jongerenorganisaties FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het jongerenplatform is actief sinds oktober 2015 en geeft sindsdien input aan de adviestrajecten bij de SER.