Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC): Eerste resultaten over klimaat

In september konden jongeren tussen de 16 en 35 jaar meepraten via de Opp app over de gevolgen van de coronacrisis op werk, wonen en onderwijs. Na veel input en ideeën van jongeren werd besloten om ook het klimaat mee te nemen in het gesprek. Vanaf 12 november konden zij hun ideeën geven over klimaatproblemen. Deze ronde sloot op 30 november. In januari zal JDC de ideeën met premier Rutte delen.
Jongeren en hun smartphone © Shutterstock

Eerste resultaten

Jongeren vragen zich af of de doelstellingen van de klimaatakkoorden van Parijs gehaald gaan worden, en wat dit betekent voor hun toekomst en leefwereld. Aan de eerste vragenronde over klimaat deden 440 jongeren mee. Zij gaven 296 antwoorden over hun zorgen over het klimaat. En ze gaven 180 ideeën hoe de wereld duurzamer kan worden na de coronacrisis. In de tweede ronde zijn de ideeën gebundeld en is gestemd over wat de beste zijn.

#samenzijnweslimmer

De Jongeren Denktank Coronacrisis is een samenwerkingsverband tussen Denktank-Y en het SER Jongerenplatform. Samen met jongeren willen zij oplossingen en ideeën bundelen om het kabinet te adviseren. Jongeren hebben namelijk een andere kijk op maatschappelijke thema’s en hebben vaak vernieuwende ideeën over de aanpak van problematiek. Eerder gingen jongeren al in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor wonen, werken en studeren in de Opp app.