Jongeren aan de slag voor meer professionals in de ouderenzorg

Het is een van de meest actuele arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Het aantal 80-plussers stijgt en daarmee de complexere zorgvraag. Tegelijkertijd worden de medewerkers in de ouderenzorg ouder, zijn er nu al moeilijk vervulbare vacatures en is de instroom in de opleidingen te laag. Hoe werf je jongeren om te gaan werken in de ouderenzorg? En hoe behoud je ze vervolgens?
Mariëtte Hamer bij dialoog.

Daarover discussieerden ruim twintig jongeren tijdens de lunchdialoog van 14 juni, georganiseerd door de SER en het CAOP. De oplossingen waren creatief: van de inzet van Enzo Knol om de beeldvorming over de ouderenzorg te verbeteren tot het uitrollen van de rode loper wanneer iemand ervoor kiest om te gaan werken in de ouderenzorg. De ideeën worden onder andere meegenomen in de Arbeidsmarktagenda Zorg voor ouderen waarin breder in het zorgdomein wordt gekeken naar dit vraagstuk.

Over grenzen heen

‘We kijken momenteel anders naar ziekte en gezondheid’, aldus Mariëtte Hamer (voorzitter SER) in haar welkomstwoord. ‘We gaan meer uit van kunnen functioneren in plaats van ziek zijn. We kijken naar veerkracht: wat kunnen mensen nog? Eigen regie is belangrijk. Deze andere kijk heeft grote gevolgen voor het aanbod van werk, de manier waarop je werkt en de benodigde kennis en vaardigheden.’

Ziekte komt met de jaren

‘Hoezo zijn er geen doorgroeimogelijkheden wanneer je verpleegkundige bent?’ vraagt Petrie Roodbol (hoogleraar verplegingswetenschap UMCG en gestart als verpleegkundige). Om vervolgens in te gaan op de toename van de complexe zorgvraag. ‘Ziekte komt met de jaren. Naarmate je ouder wordt, neemt de kans op één of meerdere chronische ziektes toe. Meisjes die nu geboren worden, hebben grote kans dat zij 100 jaar worden. Maar de periode dat je ziekt bent, is nog niet opgeschoven.’ Voor de problemen op de arbeidsmarkt in de zorgsector gaf Petrie Roodbol verschillende oplossingsrichtingen, zoals preventie, eigen regie, kijk naar de mens als geheel en de inzet van technologie. 

Verbinding

In geanimeerde en bevlogen discussies gingen de deelnemers vervolgens in tafels met elkaar in gesprek over de vragen: wat is er voor nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de ouderenzorg? En: wat is er voor nodig dat ze vervolgens blijven? Er werden oplossingen genoemd op het gebied van verbinding tussen branches, maar ook tussen onderwijs en praktijk. Verbeteren van arbeidsvoorwaarden, meer eigen regie en minder werkdruk werden ook genoemd als oplossingen.

Romke van der Veen (voorzitter Arbeidsmarktagenda Zorg voor ouderen en Kroonlid SER) vatte samen: ‘De rode loper moet uitgerold worden wanneer iemand ervoor kiest te gaan werken in de ouderenzorg. Er moet een stageplek zijn, er moet begeleiding en tijd zijn. Vervolgens moet er door zorgorganisaties op een moderne manier geworven worden, op een manier waarmee je jongeren echt bereikt. En daarna moet je perspectief bieden, namelijk ontwikkel- en doorgroei-mogelijkheden.’

Dagvoorzitter Marieke van der Plas (manager Zorg, Welzijn en Sport , CAOP) sluit de dialoog af met een oproep tot verbinding: ‘Er gebeurt al veel om de arbeidsmarktvraagstukken op te lossen, zowel landelijk en regionaal. Laten we dat met elkaar verbinden. Ik hoorde vanmiddag bijvoorbeeld veel over beroepskeuzevoorlichting aan scholieren. Kijk dan eens op het online platform www.youchooz.nl en sluit daarbij aan, lever input en suggesties.’