Veel input jongeren voor SER-rapport over ontplooiingskansen

Het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad heeft veel input opgehaald met vier dialoogsessie met jongeren. Dit wordt gebruikt voor het rapport ‘Ontplooiingskansen van jongeren’ dat de SER op verzoek van het kabinet rond de zomer uitbrengt.
Veel input jongeren voor SER-rapport over ontplooiingskansen

Woensdag 24 april was de laatste sessie bij de NS. Daar sprak het platform met jongeren van NS, KLM, ANB AMRO, Rabobank en Albert Heijn. Eerdere sessies waren met studenten van het ROC Drenthe College, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Ook was er een debat met jonge ondernemers in Boskoop.

“Wat me opvalt is dat jongeren open zijn om over deze onderwerpen te praten. Bijeenkomsten als deze verdiepen de kennis die verzameld wordt voor het rapport. Door mensen in de ogen kijken en direct contact te hebben krijg je andere informatie dan uit literatuuronderzoek en enquêtes”, zegt Hasher Ahmadi. Als voorzitter van Jong AWVN leidde hij eerder ook al een bijeenkomst van jonge werkenden. 

Zo stelde een meerderheid van jongeren op deze bijeenkomst dat je niet op overheid en werkgever moet wachten voor ontplooiing, maar dat je daar zelf de verantwoordelijkheid in moet nemen. Ook een vast contract was niet voor alle aanwezigen het hoogste doel. Het ging vooral om de mogelijkheid met goede projecten bezig te zijn.

Met de gesprekken brengen de leden van het SER-Jongerenplatform in kaart wat de kansen en belemmeringen zijn voor jongeren om zich te ontplooien. De verkenning richt zich op vier belangrijke mijlpalen in het leven van jongeren: Gaan studeren, de eerste baan, de eerste eigen woning en het starten van een gezin. Het gesprek met de jonge werkenden richt zich op het ophalen van persoonlijke ervaringen van jongeren op thema’s als prestatiedruk, doorgroeimogelijkheden als starter, wisselen van baan, combinatie werk en privé en woningnood.

SER Jongeren on tour: online en offline

Het SER Jongerenplatform verzamelt informatie om goed geïnformeerd te zijn. Dit gebeurt zowel online als offline. Het SER Jongerenplatform heeft een enquête gehouden onder jongeren. De enquête geeft een beeld hoe jongeren de toekomst tegemoetzien en welke belemmeringen zij verwachten bij het verwezenlijken van hun ambities.

De resultaten van de enquête moeten nog verder worden geanalyseerd, maar een eerste uitkomst laat zien dat jongeren veel last hebben van stress en zich zorgen maken over geschikte woonruimte. Over het algemeen is men positief over de toekomst. De toekomstplannen die jongeren noemen zijn: naar een koopwoning verhuizen, het starten van een gezin en het verbeteren van de werksituatie.

Over het SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform bestaat uit een samenwerking tussen de SER en een aantal jongerenorganisaties: Jong AWVN, CNV Jongeren, FNV Jong, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Jong Management, Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Nationale Jeugdraad (NJR) en VCP Young Professionals.