Help or’s om meer met diversiteit aan de slag te gaan

Ben jij enthousiast over het thema diversiteit? En wil je als jongere ondernemingsraden aanmoedigen om met diversiteit aan de slag te gaan? Meld je aan!

or -en medezeggenschap jongeren en diversiteit © Shutterstock

Belang van medezeggenschap en diversiteit

Organisaties hebben er belang bij om diverser te worden. Meer diversiteit betekent meer vernieuwing, makkelijker talent werven en een bredere doelgroep aanspreken. Ook or’s hebben er baat bij om diverser te worden.

Vorig jaar heeft de SER een aantal projecten gedaan voor én door jongeren over medezeggenschap. Dat was een succes en vanaf dit voorjaar starten we met een vervolg. Een mooie kans om meer jongeren en medezeggenschap met elkaar te verbinden!

Wie zoeken we?

Wil jij eraan bijdragen dat or’s meer met diversiteit aan de slag gaan? We zoeken jongeren die met ons activiteiten ontplooien om dat te bereiken. Dat kan gaan om een infographic maar ook een interactief webinar of een festival.

We starten in juni en het project duurt waarschijnlijk tot begin oktober. Verspreid over deze periode zijn er ongeveer zes bijeenkomsten. De (digitale) bijeenkomsten worden zoveel mogelijk ingepland aan het einde van de dag en we proberen rekening te houden met vakanties.

Voorwaarde voor deelname is dat je bekend bent met medezeggenschap/de ondernemingsraad, jonger bent dan 36 jaar en graag wilt deelnemen. We verwachten dat je iedere bijeenkomst aanwezig bent en dat je actief meedoet en organiseert. Als je al actief bent in een or of pvt of als professional te maken hebt met medezeggenschap, is dat prima. Het hoeft niet.

Wat bieden we jou?

Voor jou is het een mooie kans om meer te leren over diversiteit en medezeggenschap, je netwerk uit te breiden en kennis en ervaring uit te wisselen. Ook versterk je je adviesvaardigheden en kun je (nader) kennismaken met het werk van de SER.

Meld je aan!

Het aantal plekken is beperkt, dus meld je snel aan. Stuur een e-mail naar jong@ser.nl. Zodra we jouw aanmelding hebben ontvangen nemen we contact met je op.